V Í Z I A

DSS a ZPS Kaštieľ

 

Našimi dlhodobými rozvojovými cieľmi sú:

  1. Poskytovanie sociálnych služieb prispôsobiť skupinám prijímateľov a tak, aby spĺňali individuálne potreby prijímateľov

  2. Zlepšovaním podmienok bývania sa priblížiť k obvyklým európskym štandardom

  3. Vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb také prostredie, ktoré sa bude približovať domácemu prostrediu

 

 Pri splnení týchto dlhodobých cieľov máme šancu udržať sa na trhu poskytovateľov sociálnych služieb aj naďalej.