V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave poskytujeme komplex služieb pre prijímateľov, počnúc zabezpečením základných životných potrieb, cez potreby bezpečia, autonómie, až po potreby sebarealizácie. Ide o tímové využívanie poznatkov z oblasti zdravotníctva, sociálnej práce i  podporného pracovného uplatnenia k adaptácii jedinca na odlišné, neštandardné, či sťažené životné podmienky a k získaniu, či znovuzískaniu a upevneniu najvyššej možnej samostatnosti a primeranej funkčnej schopnosti.

A preto integrita, dobré meno zariadenia, dôvera užívateľov a všetkých zainteresovaných patria k našim najdôležitejším hodnotám. Ich ochrana je prvoradou úlohou každého z nás. Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv prijímateľov. Všetci zamestnanci zariadenia konajú v súlade s etickým kódexom, zachovávajú vysoký morálny štandard vo vzťahoch a utvárajú pracovné prostredie hodné dôvery a úcty.  Uznávame etické princípy ako sú zodpovednosť, čestnosť, humanizmus, tolerancia a ochrana životného prostredia. Užívateľ sociálnych služieb je našim rovnocenným partnerom: jeho spokojnosť je našou prioritou.

Sme dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre užívateľov našich služieb, dodávateľov, verejnosť a všeobecne každú záujmovú skupinu spoločnosti. Ako zariadenie poskytujeme prax pre vysoké školy a dobrovoľnícke aktivity. V procese verejného obstarávania dodržiavame zákon a presadzujeme maximálnu otvorenosť pri poskytovaní služieb pre osoby odkázané na tieto služby.

b_300_150_16777215_00_images_p1100355.jpgb_300_150_16777215_00_images_p1100414.jpgb_300_150_16777215_00_images_p1100584.jpg

 

Kolektívna zmluva 2021