(trvanie pracovného pomeru a pracovná pozícia)Poznámky: * - povinné polia