DSS   1181,60 € na klienta/mesiac

 ZpS     996,90 € na klienta/mesiac

 ŠZ     1381,10 € na klienta/mesiac