Zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 95/2013 Z.z., a zákona

           č. 28/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

                                        doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                                                         

            Predmet zákazky:

           Názov predmetu zákazky: mäso

           Číselný kód Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

           15110000-2 Mäso

          15111100-0 Hovädzie mäso

           15113000-3 Bravčové mäso

           Predpokladaná hodnota zákazky:

           34.679,26 € bez DPH

 

             Kritérium výberu:

             Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH

           Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

           uvedené v časti Opis predmetu zákazky          

           Obchodné podmienky dodania:

           dodávky tovaru: najmenej dva krát v týždni na základe objednávky, v prípade

                                      mimoriadnej potreby na strane kupujúceho do 24 hodín

           splatnosť faktúr: minimálne 30 dní

           Záujemca akceptuje navrhované podmienkami dodania alebo predloží vlastný návrh.

           Termín predloženia cenovej ponuky: 25.7.2013

           elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

           poštou na adresu: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

                                          Hlavná 13

                                           900 31 Stupava

           osobne: na I. poschodí u p. Z. Hájkovej č.d. 53

           Zodpovedný zamestnanec: Hájková Zuzana

                                                         ved. stravovacej prevádzky

           Tel. kontakt: 0911 410493

              

   B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov tovaru

Spotreba ročne

Jedn. cena € bez DPH

Jedn. cena € s DPH

Cena spolu € bez DPH

Cena spolu € s     DPH

Hovädzie mäso zadné, kuchynská úprava, bez kosti, čerstvé, chladené medzi +3 až +5 °C

2 708 kg

Hovädzie mäso predné, kuchynská úprava, bez kosti, čerstvé, chladené medzi +3 až +5 °C

   823 kg

Bravčové stehno, kuchynská úprava, bez kosti, čerstvé, chladené medzi +3 až +5 °C

1 590 kg

Bravčové pliecko, kuchynská úprava, bez kosti, čerstvé, chladené medzi +3 až +5 °C      

2 300 kg

Bravčová krkovička bez kosti, kuchynská úprava, čerstvá, chladená   medzi +3 až +5 °C            

   530 kg

Bravčové karé bez kosti, kuchynská úprava, čerstvé, chladené medzi +3 až+5 °C                          

   380 kg

Bravčový bôčik bez kosti, kuchynská úprava, čerstvý, chladený medzi +3 až +5 °C                      

 455 kg

Bravčové koleno, čerstvé                  

   35 kg

Bravčové kože

   30 kg

Bravčové paprče

   30 kg

       Spolu

 

Podmienky dodania:

-       tovar musí byť dodaný nepoškodený, v nepoškodenom obale, v zdravom a čerstvom stave

-       tovar nesmie byť dodaný v poslednej tretine svojej záručnej doby

-       obstarávateľ nedisponuje možnosťou realizácie väčších skladových zásob na obstarávanú

                       komoditu          

 

 

 

 

 

           V Stupave dňa: 16.7.2013