DSS     940,76 na 1 klienta/mesiac
ZpS    1 026,50
na 1 klienta/mesiac
ŠZ      
1 302,28 na 1 klienta/mesiac