Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Výročná správa 2018