Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/nadaciaspp.jpg'
There was a problem loading image 'images/nadaciaspp.jpg'

Zima. V tieto dni treskúca zima na celom Slovensku. U nás teplo. Hrejivý pocit darčekov, darčekov pre nás, pre našich obyvateľov.

Dňa 15.12.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. „Pridáme sa“- 17/2/2009 medzi poskytovateľom Nadácia SPP a príjemcom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. „Pridáme sa“-17/2/2009.

Finančný príspevok bol poskytnutý na podporu verejnoprospešnej zbierky príjemcu.

Poslaním tohto projektu bolo, aby sa nám podarilo vyzbierať potrebnú sumu, ku ktorej ešte raz tak veľkou čiastkou prispela aj Nadácia SPP.

Máme krásny, hrejivý pocit v srdciach, iskričky radosti v očiach, lebo sme to zvládli, spoločne sme dokázali. Podarilo sa nám!

Projekt bol rozdelený na dve samostatné časti. Prvá časť bola orientovaná na prípravu pohľadníc, ktoré s elánom a nadšením chystali naši obyvatelia ako odmenu pre tých, ktorí nám do zbierky prispejú.

Pod odborným dohľadom našich pracovníkov, vedeným Katkou Kralovičovou a Mgr. Renatou Biksadskou sa pohľadnice zrodili, výsledok je senzačný a naznačuje kreativitu našich zverencov. Odzrkadľujú sny a predstavy našich obyvateľov o posolstve Vianoc  dnešných čias.

 

Trošku sme boli zarmútení z nedostatočného záujmu nášho okolia, ale nás viedla myšlienka, že sa toho nevzdáme. Zbierka prebiehala celý rok, a cez leto nastal zvrat. Na náš účet pribudla suma, ktorá bola potrebná k tomu, aby sme mohli ďalej pokračovať a mohli povedať, že sme vyťažili maximum.

Vstúpili sme do druhej fázy projektu, ktorý už bol pre nás len odmenou. Suma maximálne možnej podpory t.j. 1660 euro nám Nadácia SPP navýšila o ďalšiu takú istú čiastku, t. j 1660 euro. Takto sme spolu získali celkom 3320 euro.

Rozumne minúť a využiť tieto peniaze bolo už pre nás zábavou a nám sa podarilo zakúpiť okrem stolového PC s príslušným vybavením aj tri notebooky pre našich obyvateľov.

Že čo to reálne pre nás znamená? Skúste sa opýtať našich zverencov, ktorí dnes už majú možnosť aj v zariadení po chodbách alebo aj u seba na izbách využívať vymoženosti tejto techniky, zvyšovať svoje internetové zručnosti, zabaviť sa na nete, pozrieť si dobrý film, vypočuť si skvelú hudbu alebo len tak surfovať na Pokeci.

V závere zbierky koncom novembra sme s očakávaním otvárali našu pokladničku umiestnenú pri vrátnici zariadenia a už vôbec nás nezarmútil fakt, že sme tam našli len ... euro.

Pre nás je to bohatstvo, posolstvo dobrých ľudí, ktorí nás podporujú, myslia na nás a dávajú nám nádej, že spolu dokážeme veľké veci aj keď sa nám občas javia ako maličkosti.

Ďakujeme Vám, ľudia z Nadácie SPP i Vám všetkým, ľudia dobrej vôle!!!

Projektový manažér: Bc.Erika Molnárová

Projekt podporila nadácia SPP.
nadacia SPP