Tlačivá na stiahnutie k žiadosti o poskytovanie sociálnej služby:

Tlačivá - dokumenty na stiahnutie


Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 31/2009

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008, (Online verzia zákona na internete)