Zverejňovanie dodávateľských faktúr od 1.1.2015

Na uvedenej adrese organizácia zverejňuje dodávateľské faktúry od 1.1.2015.

Zverejňovanie dodávateľských faktúr.