logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Oznámenie o prácach na webovej stránke

Z dôvodu aktuálne prebiehajúcej údržby a zmenách na webovej stránke, môže byť čiastočne obmedzená dostupnosť niektorých článkov a dokumentov.

Ďakujeme za trpezlivosť.

Domov

Prečo si nás vybrať?

Aj preto, že sa všetci snažíme napĺňať ďalej uvedenú víziu.

Vízia DSS a ZPS Kaštieľ

  • Našimi dlhodobými rozvojovými cieľmi sú:

  • Poskytovanie sociálnych služieb prispôsobiť skupinám prijímateľov a tak, aby spĺňali individuálne potreby prijímateľov

  • Zlepšovaním podmienok bývania sa priblížiť k obvyklým európskym štandardom

  • Vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb také prostredie, ktoré sa bude približovať domácemu prostrediu

  • Pri splnení týchto dlhodobých cieľov máme šancu udržať sa na trhu poskytovateľov sociálnych služieb aj naďalej.

Rýchle linky

Pozrite si aktuálny jedálny lístok
Prijímanie do zariadenia
Tlačivá - dokumenty na stiahnutie

Slávne citáty

„Láskavosť nič nestojí.“

— Írske príslovie