logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

V DSS a ZpS Kaštieľ sú poskytované tri druhy sociálnej služby:

1. Domov sociálnych služieb

Kapacita domova sociálnych služieb k 31.12.2022 je 118 lôžok.

V Domove sociálnych služieb sa poskytujú:

 • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
 • zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť
 • obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • ďalšie činnosti: osobné vybavenie, úschova cenných vecí, nevyhnutné ošatenie a obuv

2. Špecializované zariadenie pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie

Kapacita špecializovaného zariadenia je k 31.12.2022 40 lôžok.

V špecializovanom zariadení sa poskytujú:

 • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
 • zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť
 • obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • ďalšie činnosti: osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie a obuv, úschova cenných vecí

3. Zariadenie pre seniorov

Kapacita zariadenia pre seniorov je k 31. 12. 2022 8 lôžok.

V Zariadení pre seniorov sa poskytujú:

 • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť
 • obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • ďalšie činnosti: osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie a obuv, úschova cenných vecí