logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Princípy, ktorými sa DSS a ZpS Kaštieľ pri poskytovaní sociálnej služby riadi, sú v prvom rade základné ľudské práva ako aj ďalšie ľudsko-právne dokumenty a zákony SR a EU. Sú obsiahnuté aj v Podmienkach kvality poskytovanej sociálnej služby – v tzv. štandardoch poskytovania soc. služby, ktoré sú pre nás záväzné.

Našou filozofiou  je tzv. "princíp normality", v rámci ktorého sa snažíme prijímateľom sociálnej služby umožniť  život porovnateľný so životom bežnej populácie. Aby sme k tomuto cieľu mohli efektívne smerovať, dávame na prvé miesto maximálne rešpektovanie individuálnych potrieb a partnerskú spoluprácu na princípoch rovnosti s každým prijímateľom. Podporujeme ich začlenenie do komunity, nezávislosť a autonómne rozhodovanie vo všetkých oblastiach života.