logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

DSS    1 288,16 € na klienta/mesiac
ZpS     1 199,08
€ na klienta/mesiac
ŠZ       1 403,81
€ na klienta/mesiac