logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Naše zariadenie sociálnych služieb je umiestnené v budove starého kaštieľa, ktorý prešiel  vonkajšou a  v časti aj vnútornou rekonštrukciou. Bezprostredne pri našom zariadení sa nachádza mestský park so vzácnymi starými stromami, zeleňou a celý objekt zdobí rybník, kde sa dá príjemne posedieť.

Nakoľko vývoj zloženia klientov v domove dôchodocv v posledných rokoch smeroval k postupnému nárastu počtu klientov s duševnými poruchami a poruchami správania, v roku 2002 sa domov dôchodcov so súhlasom zriaďovateľa pretransformoval aj na domov sociálnych služieb pre dospelých s uvedenými poruchami. Kapacita DSS a ZPS je 250 lôžok. Od 1.7.2009 prijímame už len klientov do DSS.

Naším poslaním je zlepšiť kvalitu života klientov podľa ich prianí, potrieb a vytvoriť pocit bezpečia v ich novom domove, ako i uľahčiť im adaptáciu a zabezpečenie dôstojného prežitia jesene života.