logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

V zmysle Zásad uplatňovania zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním

protispoločenskej činnosti.

Je zodpovednou osobou podľa ustanovení tohto zákona pre DSS a ZpS Kaštieľ:

hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja

 

Podnet v tejto oblasti je možné podať:

a/ elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne

 

b/ poštou zaslanou na adresu Úrad BSK, hlavný kontrolór, Sabinovská 16, 821 05 Bratislava, pričom na obálke je

potrebné uviesť upozornenie DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA-NEOTVÁRAŤ. Takto označený podnet podateľňa

Úradu BSK musí bez jeho otvorenia bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi.