logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Zhodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ.

Vyvrcholenie celoročnej spolupráce s dobrovoľníkmi

DSS a ZpS Kaštieľ navštívila prezidentka SR pani Zuzana Čaputová

Vianočné trhy v kaštieli

Župné Vianoce

Stretnutie so županom Bratislavského samosprávneho kraja

Mikuláš 2019

PO DAŽDI VŽDY VYJDE SLNKO

VIANOČNÝ ZÁZRAK

INŠPIRUJÚCE STRETNUTIE

VIANOČNÉ PEČENIE S NADÁCIOU ORANGE

Katarínska zábava 2019

KRÚŽOK VARENIA POKRAČUJE

OPRIME SA O OPORU

Úspešný projekt nadácie SPP

Pamiatka zosnulých

11.ročník medzinárodnej speváckej súťaže v Sološnici

Letné trblietanie 2019

Radničkine trhy 2019

Výstup zamestnancov DSS a ZpS Kaštieľ na Plavecký hrad

Športové hry v Plaveckom Podhradí

Výlet do ZOO

ČO SI KTO NAVARÍ, NECH SI AJ ZJE .....

SLOBODA ZVIERAT – august 2019

ANIMOTERAPIA

Prezentácia na BSK

Pestrý deň v DSS Rozsutec

Posedenie vonku

Rozlúčka s katolíckym pánom kaplánom 

Sobotné stretnutie s rodinnými príslušníkmi, priateľmi a známymi v Kaštieli

Oddlžovanie prijímateľov sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ

Zamestnávanie prijímateľov sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

Pokračovanie v procese deinštitucionalizácie vzdelávaním zamestnancov.

Pečivárne Sereď

Deň otvorených dverí v Impulze

Deň Zeme 2019

Aprílová tancovačka v DSS Rosa

Profesia Day′s

Krížová cesta 2019

SLOBODA ZVIERAT

Slávnostné otvorenie miestnosti na podporu sociálnej rehabilitácie a voľnočasových aktivít

MOZOG NIE JE IBA ROZUM

Papučák po novom

Popolcová streda

Najstaršia obyvateľka

Trojkráľové divadlo