logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Zverejnenie evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Platnosť k dátumu 29.2.2024

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava  
Evidencia čakateľov DSS k 29.2.2024    
Druh poskytovanej sociálnej služby - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB    
Por. číslo Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu  
Forma sociálnej služby Dátum prijatia žiadosti
1 08425/2022/PC - 2 Domov sociálnych služieb     22.11.2022
2 10728/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 28.11.2022
3 106249/2010-SP 4 Domov sociálnych služieb 21.12.2022
4 10980/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 02.01.2023
5 07472/2022/PC - 3 Domov sociálnych služieb 02.01.2023
6 10665/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 04.01.2023
7 10826/2022/PC-5 Domov sociálnych služieb 11.01.2023
8 4189/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 23.01.2023
9 11148/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 23.01.2023
10 4166/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 01.02.2023
11 TSK/2017/08135-7 Domov sociálnych služieb 01.02.2023
12 8609/2018/PC-3 Domov sociálnych služieb 01.02.2023
13 10653/2022/PC-2 Domov sociálnych služieb 03.02.2023
14 4214/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 03.02.2023
15 09639/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 07.02.2023
16 09639/2021/PC-3 Domov sociálnych služieb 23.02.2023
17 04508/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 03.03.2023
18 05297/2019/PC-3 Domov sociálnych služieb 07.03.2023
19 105880/2011-SP3 Domov sociálnych služieb 13.03.2023
20 101331/2011-SP2 Domov sociálnych služieb 22.03.2023
21 04327/2020/PC-3 Domov sociálnych služieb 24.03.2023
22 4770/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 03.04.2023
23 4944/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 06.04.2023
24 11006/2019/PC-3 Domov sociálnych služieb 12.04.2023
25 101504/2012-SP5 Domov sociálnych služieb 18.04.2023
26 05643/2022/PC - 3 Domov sociálnych služieb 18.04.2023
27 5216/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 26.04.2023
28 6494/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 19.05.2023
29 03508/2015/PC5 Domov sociálnych služieb 31.05.2023
30 06317/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 01.06.2023
31 11438/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 07.06.2023
32 11633/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 07.06.2023
33 7849/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 26.06.2023
34 7501/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 03.07.2023
35 6673/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 18.07.2023
36 8075/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 02.08.2023
37 8754/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 03.08.2023
38 09480/2019/PC-3 Domov sociálnych služieb 23.08.2023
39 8752/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 25.08.2023
40 5611/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 28.08.2023
41 8312/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 05.09.2023
42 7706/2023/PC-2 Domov sociálnych služieb 07.09.2023
43 9658/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 29.09.2023
44 9490/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 03.10.2023
45 10482/2021/PC-3 Domov sociálnych služieb 05.10.2023
46 9242/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 09.10.2023
47 08127/2022/PC-3 Domov sociálnych služieb 30.10.2023
48 08730/2016/PC3 Domov sociálnych služieb 08.11.2023
49 8083/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 14.11.2023
50 11140/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 28.11.2023
51 05800/2022/PC-5 Domov sociálnych služieb 04.12.2023
52 11206/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 12.12.2023
53 11237/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 20.12.2023
54 10556/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 28.12.2023
55 10537/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 12.01.2024
56 10775/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 19.01.2024
57 4979/2024/PC-3 Domov sociálnych služieb 30.01.2024
58 10400/2023/PC-3 Domov sociálnych služieb 30.01.2024
59 05538/2020/PC-3 Domov sociálnych služieb 06.02.2024
60 05641/2021/PC-3 Domov sociálnych služieb 06.02.2024
61 08321/2021/PC-3 Domov sociálnych služieb 08.02.2024
62 5580/2024/PC-3 Domov sociálnych služieb 26.02.2024
63 03714/2019/PC-3 Domov sociálnych služieb 28.02.2024
64 09797/2020/PC-3 Domov sociálnych služieb 29.02.2024

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava  
Evidencia čakateľov DSS k 29.2.2024    
Druh poskytovanej sociálnej služby - ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE    

 

Por. číslo Číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu  
Forma sociálnej služby   
Dátum prijatia žiadosti
1 09371/2021/PC-2 Špecializované zariadenie    30.05.2023
2 7422/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 07.06.2023
3 4238/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 08.06.2023
4 08579/2020/PC-3 Špecializované zariadenie 08.06.2023
5 10928/2022/PC-3 Špecializované zariadenie 09.06.2023
6 7568/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 14.06.2023
7 08923/2021/PC-3 Špecializované zariadenie 19.06.2023
8 6911/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 28.06.2023
9 8144/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 30.06.2023
10 6597/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 30.06.2023
11 7848/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 03.07.2023
12 08281/2022/PC-3 Špecializované zariadenie 03.07.2023
13 7955/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 04.07.2023
14 7495/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 24.07.2023
15 8283/2023/PC-2 Špecializované zariadenie 25.07.2023
16 8489/2023/PC-2 Špecializované zariadenie 02.08.2023
17 8570/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 04.08.2023
18 10056/2022/PC-3 Špecializované zariadenie 08.08.2023
19 09612/2022/PC-3 Špecializované zariadenie 09.08.2023
20 07001/2021/PC-3 Špecializované zariadenie 10.08.2023
21 7423/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 10.08.2023
22 7427/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 10.08.2023
23 8744/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 10.08.2023
24 06929/2020/PC-3 Špecializované zariadenie 16.08.2023
25 8849/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 18.08.2023
26 9336/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 21.08.2023
27 7752/2023/PC-2 Špecializované zariadenie 28.08.2023
28 9121/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 25.09.2023
29 09341/2019/PC-3 Špecializované zariadenie 26.09.2023
30 04091/2022/PC-2 Špecializované zariadenie 29.09.2023
31 9558/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 04.10.2023
32 9774/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 06.10.2023
33 10247/2022/PC-3 Špecializované zariadenie 17.10.2023
34 10436/2023/PC-2 Špecializované zariadenie 23.10.2023
35 10434/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 23.10.2023
36 5666/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 23.10.2023
37 04283/2021/PC-3 Špecializované zariadenie 26.10.2023
38 9487/2023/PC-2 Špecializované zariadenie 15.11.2023
39 10540/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 15.11.2023
40 2023/021462 Špecializované zariadenie 21.11.2023
41 10297/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 23.11.2023
42 11101/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 28.11.2023
43 10049/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 04.12.2023
44 11355/2023/PC-2 Špecializované zariadenie 12.12.2023
45 9010/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 18.12.2023
46 11237/2023/PC-5 Špecializované zariadenie 20.12.2023
47 11552/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 22.12.2023
48 07199/2019/PC-3 Špecializované zariadenie 28.12.2023
49 11357/2023/PC-5 Špecializované zariadenie 28.12.2023
50 07799/2020/PC-3 Špecializované zariadenie 29.12.2023
51 03636/2020/PC-3 Špecializované zariadenie 10.01.2024
52 11762/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 11.01.2024
53 11553/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 12.01.2024
54 6132/2023/PC-2 Špecializované zariadenie 16.01.2024
55 10702/2021/PC-3 Špecializované zariadenie 24.01.2024
56 11798/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 29.01.2024
57 4237/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 31.01.2024
58 11624/2023/PC-2 Špecializované zariadenie 31.01.2024
59 7526/2023/PC-3 Špecializované zariadenie 22.02.2024
60 5020/2024/PC-2 Špecializované zariadenie 27.02.2024