logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

 

-návštevy prijímateľov sociálnej služby    pozastavené z dôvodu opätovného výskytu pandémie COVID 19 v priestoroch zariadenia DSS a ZpS Kaštieľ u prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zariadenia   od 04.07.2022 v celom zariadení a odporúčame uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedok diaľkovej komunikácie a

je daná výnimka

na návštevu

- kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania umierajúcim

-osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť alebo umierajúcim osobám

pričom návšteva sa podrobí pred vstupom do zariadenia testu antigén určeným zamestnancom zariadenia

-návštevy do rodín sa neodporúčajú, návštevy rodín sú len vo výnimočných prípadoch, pričom prijímateľ sa po návrate z pobytu v rodine podrobí testu antigén určeným zamestnancom zariadenia

Všetky uvedené návštevy sa vždy  konzultujú so štatutárnym orgánom zariadenia-riaditeľom.

 

Od dňa 04.07.2022 je pozastavená účinnosť dokumentu Návševný poriadok v zariadení.