logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Fotogaléria

Aktivity pre našu dušu

Naši prijímatelia sú rozmanití, každý oplýva vlastnými špecifikami a jedinečnosťou svojho bytia. Aby sme sa všetci lepšie spoznali a rozumeli si navzájom, trávime spoločne čas a rozprávame sa o rôznych témach a veciach, ktoré nás zaujímajú, ale aj ťažia. V živote každého z nás sú totiž nielen pekné, ale aj ťažké chvíle. Vyrovnať sa s nimi nie je vždy ľahké, a práve vtedy je najlepšie sa o svoje problémy a ťažkosti s niekým podeliť a pokúsiť sa nájsť spôsob, ako sa so situáciou popasovať. Aj na tejto ceste sú naši prijímatelia sprevádzaní a podporovaní odborným vedením.

Individuálne aj spoločne pracujeme na lepšom spoznaní samých seba ako aj ostatných.

Aktivity pre náš mozog

Nielen naše telo, aj náš mozog potrebuje aktívny pohyb. O ten sa prostredníctvom kognitívnych tréningov a kognitívnych rehabilitácií staráme aj u nás v Kaštieli. Precvičujeme si pozornosť, pamäť, slovnú zásobu, lúštime rôzne hlavolamy a zachovávame tak náš mozog v dobrej kondícii. Niekedy nám to ide ľahko, inokedy zase musíme ťažko pracovať, vždy ale s dobrou náladou a chuťou popasovať sa s prekážkami.

Pohybové aktivity

Cyklistika

Pri DSS a ZpS Kaštieľ pôsobí občianske združenie „Dôstojnosť života“. Z jeho fondu bolo zakúpených 6 horských bicyklov. Sú prispôsobené zdravotnému stavu našich klientov. Jazdievame na nich od marca až do októbra. Akonáhle je pekné počasie, vyrážame na túry po Stupave, či jej okolí – snažíme sa využívať cyklistické chodníky smerujúce k rieke Morave. Je to jeden z druhov pohybu, na ktorý sa tešia väčšinou klienti s nadváhou, ktorým spôsobuje problém normálna chôdza. Na bicykli sa odľahčujú bedrové svaly a klientov tak nebolia nohy.

Pohybové aktivity 

Prínosom pohybovej aktivity je zlepšenie kondície. Výber pohybovej aktivity sa odvíja vždy od zdravotného stavu klienta. V našom zariadení sa používajú tieto skupinové cvičenia:

  • Psychomotorické hry – pri tejto hre sa klienti poznávajú navzájom a zároveň poznávajú svoje telo a prostredie okolo seba. Zlepšuje sa komunikácia s ostatnými klientmi, odstraňujú sa zábrany, stres a strach.
  • Tanec, jednoduché kroky na hudbu, rytmické cvičenia, alebo kreatívne pohyby na hudbu, rozohrejú organizmus a udržujú pohyblivosť kĺbov.
  • Dychové a relaxačné cvičenia slúžia k uvedomovaniu si svojho vlastného tela.

Tieto aktivity prinášajú nielen radosť, ale podporujú funkciu pamäte a priestorovú orientáciu. Jemnou motorikou si klienti precvičujú pohyby s prstami.

Tvorivé aktivity

Tvorivé dielne  

V tvorivých dielňach si klienti maľujú, vystrihujú, trhajú, lepia, tkajú, vyrábajú papier, košíky, koberčeky a vankúše, rôzne dekorácie, ozdoby a obrázky. Je vidieť, že klienti si vo fantázii medze nekladú a svojim srdečným prístupom priestory tvorivej dielne zapĺňajú veselou vravou, voňavou kávičkou, smiechom a radosťou z vlastnoručne vyrobených vecí. Na rastúcej návštevnosti je vidieť, že ich táto aktivita skutočne baví. Výrobky sa použijú na obdarovávanie iných ľudí, na predaj počas vianočnej burzy, či počas Dňa otvorených dverí. Výťažok z predaja sa využíva na nákup ďalších pomôcok pre tvorenie. 

Tvorivé dielne 2 - práca s drevom, maľovanie, mičurinský krúžok

Práca v dielni je zameraná na rôzne esteticko-účelové spracovanie dreva, napr. rezané či vyrezávané výrobky zo sušeného orecha, zberáme zaujímavé konáre na prechádzke v lese, z ktorých sa dajú vyrobiť ozdobné, či užitočné predmety (šachové figúrky, lampy a pod.). V dielni tvorivo spracúvame staré a nepotrebné skrine, či iný vyhodený nábytok na poličky, rekonštruujeme staré rámy a pod. Nedávno sme urobili knihovníčku, poličku na kvety a stolík, ktoré sme krásne pomaľovali. Z väčších dosiek sme vytvorili výzdobu do chodieb Kaštieľa, napr. stĺpové umelecké obrazy viac ako tri metre vysoké, ktoré sú akýmisi maľovanými kolážami viacerých autorov – klientov. Z modelárskej hliny modelujeme. Zároveň sme tento rok založili „mičurinský“ krúžok, na konci februára budeme vysádzať sadenice papričiek, paradajok a inej zeleniny.

Ručné práce

Okrem tvorivej dielne máme aj skupinky, ktoré sa zameriavajú na precvičovanie jemnej motoriky u klientov s určitým stupňom fyzického handicapu. V prvom rade je pre nás dôležité zmysluplné využitie voľného času, podpora komunikácie a spoločenských kontaktov. Máme radosť z každého výrobku, ktorým môžeme obdarovať blízkych, alebo ho využiť pri výzdobe našich interiérov. Kreslíme, maľujeme, kašírujeme, pracujeme s krepovým i skartovaným papierom – nájdeme činnosť pre každé ochotné ruky.

Keramická dielňa

Ďalším priestorom pre rozvoj tvorivosti a jemnej motoriky je aj práca s hlinou. Pre väčšinu klientov je to neznámy materiál, s ktorým sa po prvý raz zoznamujú až u nás. Kto sa nebojí trochu si zašpiniť ruky, naučí sa vytvárať najrôznejšie ozdobné predmety. Stačí trochu popustiť uzdu svojej fantázii. Okrem toho modelovanie pôsobí veľmi upokojujúco, hlina dokáže absorbovať vnútorné napätie, ktoré sa z času na čas môže vyskytnúť u každého z nás. 

Oddychové aktivity

Posedenie pri pesničke

Raz týždenne poriadame obľúbené posedenie v spoločenskej miestnosti, kde počúvame hudbu „našej“ mladosti, alebo sledujeme záznamy humoristických relácií „pre pamätníkov“. Občas si pri tom aj zatancujeme a porozprávame sa o starých zlatých časoch.

Premietanie filmov

Nielen knihou je človek živý, a preto sme po dohode s klientmi zaradili do týždenného programu kaštieľa pravidelné premietanie filmov. Snahou sociálnych pracovníkov je púšťať obyvateľom filmy, ktoré im nielen pripomenú časy minulé, ale aj filmy novšie, zo súčasnosti. Táto príjemne oddychová aktivita ich veľmi baví, čo sa odráža najmä na bohatej účasti milovníkov filmu.  

Spevácky krúžok

Možno sa to nezdá, ale v našom zariadení sa skrýva veľa talentov na ručné práce, pohyb a tiež dosť ľudí s nadaním na spev, s citom pre hudbu. Preto na podnet obyvateľov kaštieľa, našich klientov, vznikol spevácky krúžok, ktorý sa za krátku dobu svojej existencie pravidelne zúčastňuje na medzinárodnej speváckej súťaži v Plaveckom Podhradí a prezentuje sa aj na   spoločenských akciách v  priestoroch kaštieľa. Pravidelne nacvičujeme nové piesne, alebo si zaspievame len pre radosť. Spev naši klienti doprevádzajú   trianglom,   paličkami, rytmicky sa podieľajú na konečnom vzhľade pesničky za pomoci sociálneho pracovníka. Súčasťou speváckeho krúžku je aj príprava a servírovanie čaju, taktiež obsluha a jeho  podávanie ostatným klientom, čo zároveň napomáha rozvoju ich spoločenských zručností.

Bohoslužby 

Každý párny týždeň sa v našom zariadení konajú Evanjelické služby Božie. Pre katolíkov zase slúži sväté omše každý nepárny týždeň katolícky pán farár. Okrem toho majú klienti možnosť navštevovať katolícke sv. omše v kostole susediacom s našim zariadením.

Zábavy 

Aby sme klientom priblížili „vonkajší svet“, usporadúvame pravidelné zábavy so živou hudbou. Fašiangový „papučák“ – v maskách, spojený s tradičným pochovávaním basy, Majáles, Juniáles (väčšinou na nádvorí Kaštieľa) a Katarínsku zábavu.