logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Sme povinní hospodáriť prísne podľa daného rozpočtu, ktorý je veľmi napätý. A práve preto  akákoľvek pomoc z Vašej strany by bola pre našich klientov veľkou pomocou v ich každodennom živote. Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás.

Možnosti podpory:

  • Finančná podpora - jednorazovo alebo opakovane poskytnúť finančný dar na náš účet v banke: Štátna pokladnica - IBAN: SK28818007000470856, ČÍSLO ÚČTU:7000470856/8180, IČO:364193. Ak si želáte, aby peniaze boli použité na konkrétne účely stačí, ak do kolonky „účel“ napíšete načo majú byť použité.
  • Sponzorstvo - Sponzorskú podporu nám môžete poskytnúť ako podnikateľ ale aj ako zamestnanec firmy, u ktorej máte možnosť nám sponzorský dar sprostredkovať. Za Vaše sponzorské dary Vám ponúkame:

o  Pri sponzorovaní konkrétneho podujatia umiestnenie loga na propagačnom panely priamo na podporenom podujatí.

o  Pri sponzorovaní dlhodobých aktivít zariadenia Vám ponúkame umiestnenie propagačného článku o sponzoringu s fotkami na www stránke DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava.

o O Vašom sponzorstve bude verejnosť informovaná prostredníctvom našej výročnej správy.

 

  • Nefinančná podpora – budeme vďační za každý poskytnutý materiálny dar. Či už formou služby (remeselnícke práce napr. maliari, murári,...), zdravotnícke pomôcky ( napr. hygienické plienky, hygienické podložky, prísuvné vozíky k posteliam,...) alebo dar spotrebného charakteru (napr. kancelársky papier, staré kalendáre,...). V prípade záujmu kontaktujte nás, prosím, na tel. č.: 0911/410490 - riaditeľ DSS a ZpS KAŠTIEĽ: Mgr. Michal Petrovaj
  • Dobrovolným finančným darom za výrobok z našej dielne – podporíte tým naše tvorivé dielne, z ktorých výrobky prezentujeme v rámci vianočných trhov, alebo Dňa otvorených dverí. Sú to napr. koberčeky, vankúšiky, darčekové tašky, pohľadnice, košíky, obrázky. Fotografie výrobkov nájdete v sekcii „fotoalbum“.
  • Dobrovoľnícka práca – uvítame každú pomocnú ruku. Môžete nás prísť podporiť ako dobrovoľník/dobrovoľníčka, napr. pri individuálnych aktivitách pri práci s klientom, brigádach v okolí kaštieľa, kultúrnych akciách, pri doprovode klientov na bohoslužby... Vítaní sú jednotlivci, firmy, organizácie.

Každý kto nám poskytne dar, môže byť informovaný o tom, ako bol jeho dar použitý, alebo si darca môže sám presne zadefinovať, na čo chce, aby bol jeho dar určený. Taktiež si darca môže prísť osobne overiť účel použitia peňazí, alebo darov.

Naše kontaktné údaje:

DSS a ZpS Kaštieľ

Hlavná 13

900 31, Stupava

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00364193

Číslo účtu: 7000470792/8180 - ŠTATNA POKLADNICA

Tel. číslo: 0911/410490 - riaditeľ DSS a ZpS KAŠTIEĽ: Mgr. Michal Petrovaj

DSS a ZpS KAŠTIEĽ ĎAKUJE SPONZOROM 

PODPORILI NÁS A POMOHLI:

ARTILERIA s.r.o.

Markíza- Slovakia spol. s.r.o.

MW Promocion s.r.o.

Nábytok GALAN

Žigmund Mach

Lions klub Bratislava Dovina

Happy OZ

Rudolfína Hatalová

Sukr. materská škola Briliant Stars international Kindergarten

Renáta Mlynáriková

Nemček G&R

Peter a Jana Kemlage

PHARMADENT, s.r.o.

Agentúra JASPIS s.r.o.

MMI GASTRO s.r.o.

Double N, s.r.o.

Občianske združenie Dlaň

Kimberly-Clark, s.r.o.

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Asseco Central Europe, a.s.

Patrik Smatana, Tomáš Cmorík

Samuel Katona - SKS SŤAHOVANIE s.r.o.

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

Heineken Slovensko a.s.

Ady Hajdu

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Tekla-chránená dielňa