logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Koncert Kapucínov vo farskom kostole v Stupave

Koncert_Kapucínov.jpg

Vo februári sa vo farnosti v Stupave po dlhých 22 rokoch uskutočnili Ľudové misie. Zavítali k nám rehoľníci z rádu Kapucínov zo vzdialených Ponikov. Pripravili si pre obyvateľov Stupavy bohatý duchovný program. I my sme s radosťou privítali možnosť zapojiť sa do tohto spoločenstva.

Dňa 22.2.2024 sme sa zúčastnili na svätej omši s misijným príhovorom, kde sme načerpali duchovnú silu do ďalších dní. V rámci Ľudových misií sa konal aj koncert hudobnej skupiny Kapucíni, ktorý bol pre nás krásnym duchovným i kultúrnym zážitkom. Spoločne sme si zaspievali a obohatení o krásne zážitky sme sa vrátili domov.

                               PhDr. B. Mrázeková, sociálna pracovníčka