logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Tento názov článku je zavádzajúci zámerne, čo vo Vás evokuje ? „Prepierať špinavé prádlo“ (áno, vieme, spisovne je to bielizeň) na verejnosti znamená zverejňovať veci, ktoré by snáď radšej mali zostať utajené. My však môžeme s hrdosťou zverejniť, že mnohí naši prijímatelia sa o svoju špinavú bielizeň dokážu postarať sami, a to s radosťou. 

V zmluve o poskytovaní sociálnej služby každý náš prijímateľ má, že mu budeme podľa potreby prať a žehliť. To by hádam malo každému stačiť ? Určite nie. Neverili by ste, koľko je u nás ľudí, ktorí to chcú robiť sami. Niekto bol zvyknutý z domu, niekto sa to učí až tu, s našou pomocou. Spoločným menovateľom je snaha postarať sa o svoje veci, nežiadať pomoc a obsluhu tam, kde ju nepotrebujem. Súvisí to aj s voňavou bielizňou (značka pracieho prostriedku kúpeného podľa vlastného výberu), ale hlavne so sebaúctou.

Daniela Milatová