logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

V DSS a ZpS Kaštieľ sa v mesiaci júl rozbehla piata vlna koronavírusu. A to aj napriek tomu, že v zariadení bol Covid-19 už na jar a aktuálne je letné počasie, kedy sa covid doteraz takmer nešíril. Na jednom z oddelení boli pozitívne testovaní nielen prijímatelia sociálnej služby, ale aj zamestnanci, ktorých výpadok na smenách vždy ohrozuje kvalitu poskytovanej sociálnej služby.

Okamžite po zistení pozitivity boli zavedené karanténne opatrenia, dôraz sa kládol najmä na fyzické zdravie prijímateľov v súbehu s psychickou pohodou, ktorú sa darilo aj vďaka intervencii všetkých odborných zamestnancov na oddelení zabezpečovať.

V celom zariadení sú naďalej v platnosti opatrenia na ochranu zdravia pred šírením vírusu, ktoré sú podporované zodpovedným správaním zamestnancov ako aj prijímateľov, ktorí rozumejú ich významu.

Jana Badíková