logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Dňa 14.6.2023 sme sa zúčastnili na 14.ročníku podujatia s názvom „Pestrý deň – súťaž v poznaní prírody a samého seba“.  Toto podujatie sa konalo pod záštitou Domova sociálnych služieb Rozsutec vo veľmi príjemnom prostredí na Partizánskej lúke v Bratislave.

Za naše zariadenie sa zúčastnil tím v zložení dvoch žien a dvoch mužov. Súťaž spočívala v štyroch disciplínach, pričom jedna disciplína bola zameraná na znalosti flóry a fauny, naši prijímatelia poznali všetky druhy vtáctva z danej disciplíny, druhá disciplína bola zameraná na hasenie ohňa, kde sa vyznamenali všetci členovia tímu tým, že dokázali uhasiť všetky rekvizity plameňa. Povzbudení úspechom sme sa pustili do ďalšej disciplíny. Tretia disciplína bola zameraná na poskytovanie prvej pomoci v resuscitácii. Prijímatelia si zopakovali informácie ohľadom telefónnych čísiel, ktoré je potrebné volať v ohrození života a osobne si vyskúšali masáž srdca. Posledná disciplína spočívala v získaní nových informácií v oblasti pomôcok, ktoré jednotlivé záchranné zložky používajú pri svojej práci. S veľkým záujmom sme sledovali výklad odborných i dobrovoľných pracovníkov a kládli sme im rôzne otázky, ktoré nás zaujímali. Za naše znalosti, záujem a aktivitu sme získali krásne tretie miesto v tejto súťaži, každý člen tímu dostal medailu, balíček a spoločne sme obdržali diplom za krásne tretie miesto. Po vyhodnotení sme si pochutili na občerstvení a kávičke, ktorú pre nás organizátori pripravili. Plní nových zážitkov a poznatkov sme sa s dobrou náladou vrátili do zariadenia, kde sme si diplom podpísali a hrdo ho vystavili v našom zariadení. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník podujatia a sľúbili sme si, že budúci rok sa pokúsime umiestniť o stupeň vyššie.

Beata Mrázeková

Bibiana Milová