logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Dňa 21.9.2023 sa v Plaveckom Podhradí konala akcia „ Výstup na Plavecký hrad“, na ktorej sa zúčastnili aj naši prijímatelia. 

V areáli zariadenia sme sa privítali s ďalšími priateľmi z DSS-iek z BSK. Následne sme sa odhodlane vybrali na turistický chodníček, ktorý smeroval na zrúcaninu Plaveckého hradu.  Cesta prijímateľom aj zamestnancom ponúkala pekné výhľady, prebúdzala športového ducha a utužovala priateľstvá. Každý z nás si mohol preveriť svoju fyzickú kondíciu. Na najvyššom bode nášho cieľa sme boli odmenení čokoládovou medailou a fantastickým pocitom zdolania výšky 400 m n.m.

Následne nás čakalo výborné pohostenie v Kultúrnom dome Plavecké Podhradie. V dobrej nálade sme sa občerstvili klobáskami, kofolou, kávičkou a sladkými pochutinami.

Ďakujeme personálu z DSS Plavecké Podhradie za organizáciu 1. ročníka spomínanej akcie, za priateľskú atmosféru a veríme, že o rok sa vidíme opäť...

Mgr.Renata Mikulová, Mgr.Bibiana Milová

1

f2