logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Poďakovanie za sladký vianočný dar

„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje“ – aj týmto heslom sa riadi vedenie a zamestnanci neziskovej organizácie Yes, For help, ktorú zastrešuje spoločnosť Yanfeng International Automotive Technology, s.r.o.

V predvianočnom období prostredníctvom pani Sone Bojnanskej sme od tejto organizácie dostali vyše 15 kg sladkých a slaných vianočných koláčikov. Týmto gestom prispeli k obohateniu a spestreniu štedrovečerného stola prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení. Zároveň vyjadrili uznanie všetkým zamestnancom nášho zariadenia za náročnú prácu.

Pani Bojnanskej a celému tímu neziskovej organizácie ďakujeme za dar, krásne blahoželanie a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Mgr. Beata M.Današ