logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Aktivita taliansky týždeň je obľúbená medzi prijímateľmi, ktorí si radi nielen pochutnajú, ale aj osobne pripravia  jedlá typické pre túto krajinu. Jedna zo skupín prijímateľov sa zapojila do prípravy špagiet. Suroviny si nastrúhali, očistili, nakrájali, miešali, varili a na záver pripravené jedlo s veľkou chuťou zjedli.

Prijímatelia si vlastnoručne pripravené špagety pochvaľovali a veľkú radosť im robila aj samotná príprava jedla. Pani Bírová bola menovaná za šéfkuchárku a tejto role sa veľmi dobre ujala. Páni Spiegelhalter a Sedala čistili cesnak a pán Hebelka ho pokrájal na plátky. Pán Cigánek nastrúhal syr a aktívne pomáhal pri umývaní riadu. Pán Jusko sa osvedčil ako pomocný kuchár pri šporáku a na záver všetci  zúčastnení pomohli poupratovať kuchyňu.

Z pohľadu sociálnych pracovníkov bola táto aktivita veľmi príjemná a ich intervencia pri príprave a samotnej realizácii jedla bola minimálna. 

Mgr. Mikulová, Mgr. Kuzmová