logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Z vynálezov ľudstva, ktoré ma oslovili, na prvom mieste je automobil, potom mobilný telefón       a bicykel. Práve bicykel v niektorých ukazovateľoch prekoná aj automobil. Miesta, kam sa nedostanete autom,   s bicyklom to častokrát zvládnete. Aj tam, kde nie je  mobilný signál,  bicykel funguje.

V našom zariadení už niekoľko rokov používame bicykle na kratšie výlety po miestnom parku.

Našli sa však odvážlivci, ktorí sa nebáli výzvy objavovať krásy okolia Stupavy, pri rieke Morava, vzdialené od nás približne 10 km.

Čaro panenskej prírody nás privítalo svojou faunou, ktorú reprezentovali hlavne bociany a volavky popolavé. Z flóry vynikali obrovské lekná a pomaly tečúca rieka Morava.

Na našom putovaní sme sa dostali až k novému mostu ponad rieku Moravu pri Marcheggu. Prešli sme po moste na druhú stranu a zrazu sme sa ocitli v Rakúsku. Spomienkou na tento cyklistický výlet nám zostane spoločná fotografia pod sochou orlice, ktorá dominuje tejto časti rieky.

Oddýchli  sme si v bufete U starého bicykla, ktorý poskytuje oázu cyklistom. Sumár našich kilometrov činil 23 km.

Aby nezostalo iba pri jednorázovej akcii, na toto čarovné miesto okolia rieky Moravy sme sa vrátili ešte dvakrát a kým nenastanú nepriaznivé poveternostné podmienky, radi by sme pokračovali          v našich potulkách.

Našu skupinu tvorili piati obyvatelia Kaštieľa a dvojica: fyzioterapeut a sociálna pracovníčka.

Mgr. Koloman Katona